Jinchan Dashan is an expert

on edible fungi for you!

Copyright © 2018-2024   Welcome to Guizhou Jinchan Dashan Biotechnology Co., Ltd.   

Qian ICP No. 18019712-1   CHINA | ENGLISH

 Website construction: Grow Force   Guiyang

 

Contact us

contact way

Guizhou Jinchan Dashan Biotechnology 

Name: Guizhou Jinchan Dashan Biotechnology Co., Ltd.

Phone: 0857-2168197

E-mail: 76274459@qq.com

Fax: 0857-2168197

QQ: 76274459 (Xiao)

Address: Plant D, Development Zone, Nayong County, Bijie City, Guizhou Province

Add QR code via WeChat